Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 13. 11. 2017

22.11.2017

Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti HORSTAV Olomouc spol. s r.o., společnosti Ridera Stavební a.s., ze dne 13.11.2017:  se mění obchodní název společnosti HORSTAV Olomouc spol. s r.o. na Ridera DIS s.r.o. se volí jednatelem společnosti pan Ing. Viktor Smetana se volí jednatelem společnosti pan Ing. Jaroslav Paclt se volí členem dozorčí rady pan Tomáš Palkoska

Úspěšný start pražské divize Horstavu Olomouc do nového roku 2017

9.1.2017

V druhé polovině roku 2016 byla založena pražská divize naší dceřiné společnosti, Horstav Olomouc spol. s r.o. Že se jedná o správný krok, potvrzují hned první získané a úspěšně realizované zakázky krátce po založení divize. Do nového roku pražská divize Horstavu vstupuje s příslibem realizace velmi zajímavých a prestižních zakázek, neboť na přelomu roku společně […]

Horstav Olomouc spol. s r.o. a Ridera Stavební a.s. spojují své síly

1.9.2015

Podpisem smlouvy o převodu obchodního podílu byl v pátek 7. 8. 2015 stvrzen strategický krok, kterým Ridera Stavební získala nové možnosti, zejména v dopravním stavitelství. Horstav Olomouc, spol. s r.o. je tradičním realizátorem dopravních staveb v regionu Střední Moravy, stavební firmou s bohatou praxí a více než dvacetiletou tradicí při budování komunikací, mostů a vodohospodářských […]

Právě stavíme

Polyfunkční dům Modrá husa

Objekt polyfunkčního domu je rozdělen na dvě navzájem spojené části. Část objektu, která tvoří nároží ulic Komenského a Jana Žižky je navržena se třemi nadzemními podlažími. Tato část je navržena z keramického zdiva s kontaktním zateplením a probarvenou omítkou na povrchu, stropní konstrukce budou železobetonové, zastřešení bude stanovou střechou s plechovou krytinou. Na nárožní část objektu navazuje jednopodlažní část, která bude rozdělena do 2 obchodních jednotek. Nosnou konstrukci této části budou tvořit železobetonové sloupy, obvodový plášť je navržen ze sendvičových panelů, zastřešení bude valbovou střechou s plechovou střešní krytinou. Výkladce budou tvořeny zasklením v hliníkových rámech.