O nás

Předmět činnosti

Vize a mise

Profil společnosti

Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti HORSTAV Olomouc spol. s r.o., společnosti Ridera Stavební a.s., ze dne 13.11.2017 se mění obchodní název společnosti HORSTAV Olomouc spol. s r.o. na Ridera DIS s.r.o. Společnost Ridera DIS s.r.o. patří i nadále k významným firmám v moravském regionu. Zajišťujeme dodávku dopravních, inženýrských a pozemních staveb včetně inženýrské činnosti a projekčních prací. Společnost Horstav byla od 7. 8. 2015 členem skupiny Ridera.

Hlavní naší prioritou je spokojený zákazník. Abychom toho dosáhli, je nutné vždy odvést kvalifikovanou a odbornou práci. Dlouholetá tradice, kladné reference, důraz na nové technologie, ohled na životní prostředí a motivace zaměstnanců, to jsou faktory, které napomáhají tomu, aby zákazník byl opravdu spokojený.

Systém řízení jakosti, jakož i životní prostředí a bezpečnost práce jsou zajišťovány ve společnosti Ridera DIS s.r.o. v souladu s ČSN EN ISO 9001 (QMS), ČSN EN ISO 14001 (EMS) A ČSN OHSAS 18001 (BOZP). Systém řízení jakosti firmy Ridera DIS s.r.o. navazuje na systém jakosti společnosti Horstav Olomouc spol. s.r.o., zavedený již od roku 1998. Systém řízení jakosti společnosti je pravidelně certifikován společností STAVCERT Praha, spol. s r.o.

 


Historie

H O R S T A V Olomouc je stavební společnost, která byla založena v roce 17.2.1992, svou činnost však vyvíjela již od roku 1990 v rámci podnikání fyzických osob. Od svého založení firma každoročně zvyšuje objem realizovaných prací. Úspěšně se jí daří prosadit a obstát v narůstající konkurenci stavebních firem a získat si dobré jméno u našich zákazníků a obchodních partnerů. Společnost Horstav je od 7. 8. 2015 členem skupiny Ridera.

Klademe si za cíl plnit nejen specifikované požadavky našich objednatelů na kvalitu, ale vyhovět i dalším celospolečenským požadavkům, kterým jsme vystaveni po vstupu Česka do EU. Proto trvale usilujeme o zvyšování jakosti prováděných prací při současné snaze v maximální míře chránit životní prostředí a bezpečnost zdraví našich zaměstnanců.

Hlavní sídlo firmy je v Olomouci, ale naše působnost je po celé ČR, především však na Moravě v kraji Olomouckém.


Technické vybavení

Naše firma se postupně od svého vzniku vybavila vlastními prostředky nákladní dopravy, autojeřáby, rypadly, nakladači a prostředky malé mechanizace. Vlastní doprava a mechanizace nám umožňuje realizovat zakázky v krátkých termínech, operativně řešit situace na stavbách a snižuje naší závislost na externích dodavatelích.

Mechanizační a dopravní prostředky:

 • TATRA 815, sklápěcí – 5 ks
 • Autobagr UDS 214
 • Kolové rypadlo CATERPILLAR M 318 (objem lžíce 1 m3)
 • Pásové rypadlo KUBOTA KX 121
 • Smykem řízený kolový nakladač- 3 ks
 • Rypadlo-nakladač VOLVO BL 71B
 • Rypadlo-nakladač NH LB 110
 • Vysokozdvižný vozík DESTA – 2 ks
 • Hydraulické kladivo na rypadlo-nakladač
 • Autojeřáb Tatra 148 AB O63.2
 • Autojeřáb Tatra 815 AD20T
 • IVECO valník s HR
 • AVIA nosič kontejnerů – 3 ks
 • MAN nosič kontejnerů
 • Válec VVS 170
 • Válec VSH 61
 • Válec ježkový
 • Vibrační deska 100 kg – 2 ks
 • Vibrační deska 200 kg
 • Vibrační deska 500 kg – 5 ks
 • Hutnící pěch – 5 ks
 • Elektrocentrála Atlas COPCO 28 kW
 • Elektrocentrála Atlas COPCO 30 kW
 • Elektrocentrála benzínová (4-7 kW) – 6 ks
 • Kompresor – 2ks

Další pomůcky a prostředky malé mechanizace:

 • Velkoplošné bednění – Systémové bednění Pardubice – hliníkové provedení
 • Ponorné vibrátory do betonu – 3 ks
 • Vibrační lišta DYNAPAC na vyrovnání a zhutnění bet. ploch – 2 ks
 • Hladičky betonu – 2 ks
 • Hutnící technika – vibrační desky a pěchy – 5 ks
 • Vysokotlaké tryskací zařízení na čištění betonových ploch FALCH, KARCHER
 • Elektrocentrály – 6 ks
 • Řezačka na asfaltové a bet. plochy
 • Jádrová vrtačka do železobetonu – 2ks
 • 2 sady lešení
 • Staveništní výtah GEDA
 • Staveništní vrátky
 • Shozy stavební sutě GEDA – soubor
 • Přístroje na provádění izolací z materiálů PEHD a PVC
 • Nivelační přístroje, theodolity, laserové přístroje a další …

 

   Politika jakosti společnosti:

 •  jako prostředek k dosažení spokojenosti zákazníků nadřadit jakost jiným kritériím a vytvořit tak základní předpoklad konkurenceschopnosti. Prohlubování důvěry zákazníků chápat jako trvalý proces, jako trvalý zdroj prosperity.
 •  efektivně řešit rizika finanční, tržní, technická a společenská a zabezpečit splnění zákonných norem a požadavků ve všech oblastech působnosti.
 • vytvořit vzájemně výhodné dodavatelské vztahy, které v případě potřeby umožní, společně pružně reagovat na požadavky zákazníka.
 • osobní odpovědností každého pracovníka firmy a vhodnou dělbou práce zajistit profesionální úroveň všech prováděných činností. Produkovat jakost i při vnitřních fázích procesu a tuto zásadu vynucovat na tom kdo dílčí část práce předává.
 • vhodnou personální politikou vytvořit kolektiv zaměstnanců spokojených ve své práci, kteří mohou nejen odvádět dobrou práci v dobré kvalitě, ale jsou sami zdrojem nových myšlenek k trvalému zlepšování jakosti a podporou odborného vzdělávání pracovníků vytvořit zázemí pro profesní růst společnosti.

  Environmentální politika společnosti:

 • vedení společnosti HORSTAV Olomouc si uvědomuje, že podnikatelské aktivity společnosti mohou mít vliv na životní prostředí, a proto se zavazuje věnovat rostoucí zájem udržování a zlepšování kvality životního prostředí při provozování své činnosti zejména ve stavebnictví. Vedení společnosti chce minimalizovat negativní dopady svých činností na zaměstnance, zákazníky a pracovní prostředí zavedením systému environmentálního managementu podle ČSN EN 14001.
 • vedení společnosti průběžně sleduje plnění všech zákonů, nařízení a správních rozhodnutí, které se týkají ochrany životního prostředí. V rámci své činnosti chce vedení společnosti trvale předcházet znečišťování vody, půdy a vzduchu a to opatřeními v oblasti organizační, vzdělávací a technické.
 • mezi hlavní záměry společnosti v oblasti ochrany životního prostředí patří snížení emisí tuhých látek do ovzduší a trvalá snaha o minimalizaci nebezpečných odpadů z činnosti společnosti.
 • životní prostředí a jeho ochrana patří k základním povinnostem všech zaměstnanců společnosti, a proto jsou jejich znalosti a dovednosti v oblasti předcházení negativním vlivům činností společnosti průběžně zvyšovány.
 • vedení společnosti se zavazuje vstřícně a účelně spolupracovat se zainteresovanými stranami, zejména s orgány státní správy a širokou veřejností.
 • společnost HORSTAV Olomouc spol.s r.o. vyhlašuje Environmentální politiku jako závaznou pro všechny své zaměstnance a bude prosazovat její dodržování u svých smluvních partnerů.

  Politika BOZP společnosti:

 •  systematicky vyhledávat rizika, související s činností společnosti, zjišťovat jejich zdroje, příčiny a možné následky a stanovovat vhodná opatření pro jejich eliminaci nebo snížení míry rizika,
 • zajišťovat prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví,
 • důsledně dodržovat povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů a jiných požadavků ve vztahu k BOZP,
 • uplatňovat bezpečné postupy práce, stroje a technické zařízení s vysokou mírou ochrany zaměstnanců, majetku společnosti a jiných zainteresovaných subjektů,
 • zvyšovat povědomí spoluodpovědnosti zaměstnanců prostřednictvím neustálého vzdělávání, rozvoje kvalifikace a odborné způsobilosti, Prosazovat dodržování zásad BOZP u našich smluvních partnerů a otevřeně komunikovat se zaměstnanci, smluvními partnery, veřejností a orgány státní správy.

Organizační struktura

org-struktura-horstav-2

Certifikáty

V rámci politiky Integrovaného systému řízení managementu jakosti, životního prostředí a ochrany zdraví při práci jsme držiteli certifikátů ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 A ČSN OHSAS 18001:2008, které pravidelně obhajujeme recertifikačními audity.

Věnujeme velkou pozornost vzdělávání našich zaměstnanců, protože stavební výroba a stavební práce se bez kvalitního a kvalifikovaného týmu pracovníků neobejdou. Aktivně podporujeme systém komplexního rozvoje osobnostně-pracovního potenciálu našich zaměstnanců. Úspěšně jsme realizovali projekt “Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Horstav Olomouc spol. s r.o.”, který byl podpořen dotací z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 • <br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'alt' in <b>/web/htdocs3/horstavcz/home/www/wp-content/themes/riderast/template-about.php</b> on line <b>85</b><br />
2


  Warning: Illegal string offset 'caption' in /web/htdocs3/horstavcz/home/www/wp-content/themes/riderast/template-about.php on line 87
  2

 • <br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'alt' in <b>/web/htdocs3/horstavcz/home/www/wp-content/themes/riderast/template-about.php</b> on line <b>85</b><br />
2


  Warning: Illegal string offset 'caption' in /web/htdocs3/horstavcz/home/www/wp-content/themes/riderast/template-about.php on line 87
  2

 • <br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'alt' in <b>/web/htdocs3/horstavcz/home/www/wp-content/themes/riderast/template-about.php</b> on line <b>85</b><br />
2


  Warning: Illegal string offset 'caption' in /web/htdocs3/horstavcz/home/www/wp-content/themes/riderast/template-about.php on line 87
  2

 • <br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'alt' in <b>/web/htdocs3/horstavcz/home/www/wp-content/themes/riderast/template-about.php</b> on line <b>85</b><br />
2


  Warning: Illegal string offset 'caption' in /web/htdocs3/horstavcz/home/www/wp-content/themes/riderast/template-about.php on line 87
  2

 • <br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset 'alt' in <b>/web/htdocs3/horstavcz/home/www/wp-content/themes/riderast/template-about.php</b> on line <b>85</b><br />
2


  Warning: Illegal string offset 'caption' in /web/htdocs3/horstavcz/home/www/wp-content/themes/riderast/template-about.php on line 87
  2

Náš tým

Vedení společnosti - jednatelé

Ing. Jaroslav Paclt

+420 739 521 051
paobfsclt@ridera.eu

Ing. Viktor Smetana

Dozorčí rada

Tomáš Palkoska

+420 724 327 329
palkobfsoska@ridera-stavebni.cz

Volná místa

Spolupracujte s námi. Momentálně hledáme spolupracovníky na pracovních pozicích:

Nenašli jste vhodnou pozici?

Žádná z nabízených pozic Vám nesedí a přesto si myslíte, že byste u nás měli pracovat? Sdělte nám pomocí formuláře níže pár informací o sobě a my se Vám ozveme.

Odpovědí na inzerát, zasláním svého životopisu, nebo svých osobních údajů do společnosti Horstav Olomouc spol. s r.o. dáváte této společnosti souhlas ke zpracování, shromažďování a uchovávání osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů. Zároveň dáváte souhlas k zasílání obchodních a pracovních nabídek od společnosti Horstav Olomouc spol. s r.o. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat písemnou formou.

Nenašli jste vhodnou pozici?

Žádná z nabízených pozic Vám nesedí a přesto si myslíte, že byste u nás měli pracovat? Sdělte nám pomocí formuláře níže pár informací o sobě a my se Vám ozveme.

Odpovědí na inzerát, zasláním svého životopisu, nebo svých osobních údajů do společnosti Ridera a.s. dáváte této společnosti souhlas ke zpracování, shromažďování a uchovávání osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů. Zároveň dáváte souhlas k zasílání obchodních a pracovních nabídek od společnosti Ridera a.s. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat písemnou formou.