Reference

Reference? Stojí za námi. Stavby dotahujeme v každém detailu ve špičkové kvalitě až do konce.

Fyzická revitalizace území v obci Paseka

Lokalita Paseka, Olomoucký kraj
Investor stavby Obec Paseka, Paseka 17, 783 97 Paseka
Termín realizace 07/2015 – 11/2015
Finanční objem stavby 7 060 766,- Kč
Typ stavby Dopravní stavby a inženýrské sítě
Charakteristika stavby

Jedná se kompletní rekonstrukci místních chodníků s dlážděným povrchem a výstavba zpevněných ploch a parkoviště s živičným povrchem. Součástí stavby byla také výstavba kanalizační přípojky, mobiliář a sadbové úpravy.