Rozhodnutí dozorčí rady společnosti Ridera DIS s.r.o. ze dne 3. 4. 2018

21.5.2018

Dozorčí rada společnosti Ridera DIS s.r.o. na svém zasedání dne 3. 4. 2018 jednomyslně zvolila ze svého středu předsedu dozorčí rady pana Tomáše Palkosku.

Rozhodnutí jediného společníka obchodní společnosti Ridera DIS s.r.o.

21.5.2018

Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti Ridera DIS s.r.o. ze dne 3. 4. 2018 : odvolal jediný společník stávajícího jednatele  společnosti, Ing. Jaroslava Paclta zvolil jediný společník za člena dozorčí rady Ing. Jaroslava Paclta rozhodl jediný společník o změně zakladatelské listiny společnosti takto : Dozorčí rada společnosti má dva členy.

Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 13. 11. 2017

22.11.2017

Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti HORSTAV Olomouc spol. s r.o., společnosti Ridera Stavební a.s., ze dne 13.11.2017:  se mění obchodní název společnosti HORSTAV Olomouc spol. s r.o. na Ridera DIS s.r.o. se volí jednatelem společnosti pan Ing. Viktor Smetana se volí jednatelem společnosti pan Ing. Jaroslav Paclt se volí členem dozorčí rady pan Tomáš Palkoska

Postavili jsme

VN Olomouc – Úprava prostor pro umístění dětské skupiny

Současný stav:

Stávající objekt je samostatně stojící, součástí areálu Chirurgie Pasteurova Vojenské nemocnice Olomouc, nacházející se na pozemku p.č.75 katastrální území Olomouc-Klášterní Hradisko (710555). V současnosti je využívám jako archiv a zázemí údržby.

Nové řešení:

Navržené stavební úpravy mají za cíl vytvoření tzv. dětské skupiny, zajišťující denní péči o děti zaměstnanců Vojenské nemocnice Olomouc ve věku 3-6 let. Pro potřeby umístění zařízení bylo nutné provést generální opravu stávajícího objektu rozšířeného o přístavbu s terasou situovanou směrem do zahrady.